İzole Güç Sistemi

Kritik mahallerde kritik güç kontrolü

Ürün Görselleri

Ürün Teknik Özellikleri

  • İzolasyon Trafosu
    Monofaze, çıkış gerilim 250 V AC dir. Nominal gücü 0,5 kVA’dan küçük 10 kVA’dan büyük değildir. Beyan gerilimi nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen; çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5mA’i geçmemektedir.. TS EN 61558-2-15 standartlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmiştir. Kısa devre gerilimi Uk < % 3 koşulunu sağlayacaktır. Yüksüz durumdaki akımı Io < % 3 koşulunu sağlayacaktır. Ani deşarj akımı nominal akımın 8 katından küçük olacaktır. Primer ve sekonder sargılar arasına yerleştirilmiş statik bir ekran vardır, bu ekranın izoleli bir terminale bağlantısı mevcuttur, sabit açılar transformatör çekirdeğinden izole edilmiştir. Transformatör sargıları galvanik izolasyonludur. Sıcaklık izlemesi için transformatörün her sargısına PTC termistörleri yerleştirilmiştir.
  • İzolasyon izleme cihazı
    İzolasyon İzleme Cihazı TS IEC 60364-7-710 standardında belirtildiği gibi hastanelerde can güvenliği sınırı olan 50 kW’un altında alarm değerine sahiptir ve cihazın ölçüm aralığı 50 – 500 kW aralığındadır. İzolasyon izleme cihazı faz iletkenleri ve toprak arasına bağlanır, izolasyon direncini devamlı izleyerek ilk faz toprak arızasında alarm vermektedir. İzolasyon izleme cihazı IT sistemin izolasyon direnç seviyesini, cihaza bağlı akım transformatörleri ile yük akımını ve izolasyon transformatöründeki sıcaklık sensörü vasıtasıyla izolasyon transformatörünün sıcaklığını tek yapı içinde ölçmektedir. Akım transformatörleriyle aşırı akım, dc akım gibi bileşenlerde oluşacak hataları izlemektedir. İzolasyon transformatöründeki sıcaklık sensörleriyle trafoda oluşan aşırı sıcaklıkta ikaz vermektedir. LCD ekranı ile ve bütün bilgileri Türkçe olarak göstermektedir.
  • Oda içi local hata gösterge
    Alarm gösterge panelleri IT sistem dağıtım panosunda kullanılan İzolasyon İzleme Cihazları seri haberleşme hattı üzerinden Alarm gösterge panellerine bağlanarak haberleşmektedir. Alarm göstergesi sesli ve görsel alarm vermekte, alarm geldiğinde sesli alarm susturulabilmekte ancak görsel alarm arıza giderilmeden silinmemektedir. TS IEC 60364-7-710 standardında belirtilen Grup 2 odalarındaki İzolasyon sisteminden seri haberleşme hattı vasıtasıyla alınacak bilgiler şunlardır: İzolasyon direnç seviyesi İzolasyon Transformatörü Aşırı Yük Akımı İzolasyon Transformatörü Aşırı Sıcaklık Alarm gösterge panelinden alınacak ikaz biçimleri şunlardır: Normal çalışmayı göstermek üzere yeşil renk sinyal lambası yanmaktadır. Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında yanan sarı renk sinyal lambası vardır. Bu sinyal lambası ışığının iptal edilmesi veya bağlantısının ayrılması mümkün değildir. Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında sesli alarm vermekte ve bu sesli alarm manuel susturulabilmektedir.